ANBI

Wilt u een schenking doen aan de kinderboerderij? Ons financieel steunen als donateur, sponsor of adoptant? Kinderboerderij 't Woelige Nest in Driebergen-Rijsenburg is een ANBI.

Vanaf 1 januari 2014 zijn algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) verplicht om een aantal gegevens te publiceren op hun website. Hieronder vindt u de gegevens van de ANBI-registratie van de kinderboerderij:

ANBI-registratie

Naam: Stichting Kinderboerderij 't Woelige Nest
Ook bekend als: Stichting Kinderboerderij Driebergen
Begindatum ANBI-registratie: 01-01-2008
RSIN-/fiscaal nummer: 807593321
Rekeningnummer: NL86INGB0002981998 t.n.v. Stichting Kinderboerderij 't Woelige Nest

Beleidsplan

Het beleid van de stichting is erop gericht de kinderboerderij te onderhouden en verder te ontwikkelen. Dit doen we door de nodige financiële middelen bijeen te brengen om de kinderboerderij een aantrekkelijke ontmoetingsplaats voor jong en oud te laten zijn en blijven. En een veilige en verantwoorde omgeving voor mens en dier. De opbrengsten bestaan uit donaties, verkoop uit het winkeltje, vakantieopvang van kleine huisdieren, verhuur van de in 2017 verbouwde stal voor verjaardagsfeestje e.d.

Beloningsbeleid

De boerderij heeft heeft 2 betaalde beheerders in dienst die volgens de CAO Dierhouderij worden beloond. Zij werken respectievelijk 24 en 8 uren per week. Daarnaast is er 1 parttime medewerkster in dienst voor 4 uur per week.
Verder draait de kinderboerderij volledig op vrijwilligers. De vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook het bestuur ontvangt geen enkele vergoeding.

Jaarlijks worden minimaal 2 dagen voor alle vrijwilligers georganiseerd, een nieuwjaarsborrel en een barbecue. De kosten van dit soort dagen worden betaald uit de exploitatie van de kinderboerderij.

Contactgegevens

Kinderboerderij 't Woelige Nest
Boterbloem 3
3972 SB Driebergen-Rijsenburg

T 0343-521351
E info@kinderboerderij-driebergen.nl
W www.kinderboerderij-driebergen.nl

Bestuur

Jannie Foekens, voorzitter
Zwanita van Gent, secretaris
Wouter Jelier, penningmeester
Wendy Straatman-Appel, lid

Lees de visie en doelstelling van de kinderboerderij
Lees het jaarverslag en de financiële verantwoording van de kinderboerderij >