VISIE

Visie en doelstellingen van Kinderboerderij 't Woelige Nest

Ontmoetingsplaats
Kinderboerderij 't Woelige Nest is een gezellige ontmoetingsplaats voor jong en oud uit de regio. In deze ongedwongen sfeer kunnen wij kinderen spelenderwijs in contact brengen met en liefde bijbrengen voor dieren. De boerderij biedt een leuke en veilige speelgelegenheid voor de kleintjes, terwijl de oudere kinderen actief worden betrokken bij het verzorgen van de dieren en het onderhouden van hun verblijfplaatsen.

Kwaliteit
We werken toe naar meer kwaliteit (keurmerk kinderboerderijen 'Goed voor elkaar') om een aangename en veilige plek voor mens en dier te garanderen. De dieren hebben volop ruimte en er is ruimschoots gelegenheid de dieren te benaderen.

Educatie
De kinderboerderij organiseert met grote regelmaat evenementen en themadagen voor jong en oud, en is een informatiepunt op het gebied van natuur en milieu, met mooie faciliteiten voor het ontvangen van schoolklassen en andere doelgroepen.

Meerwaarde
Naast een educatieve functie vervult de kinderboerderij een belangrijke sociale functie voor een brede maatschappelijke doelgroep. Het is een plek waar veel inwoners zich voor inzetten als vrijwilligers, donateurs en/of sponsoren.