JAARVERSLAGEN

Hieronder kunt u direct het inhoudelijk jaarverslag 2016 lezen. Het financiële jaarverslag van 2016 en oudere jaarverslagen kunt u onderaan deze pagina downloaden als PDF-bestand.

Jaarverslag 2016

Inhoudsopgave
1    Bestuur
2    Personeel
3    Vrijwilligers
4    Samenwerking
5    Donateurs
6    Dierenbestand
7    Bestuurszaken
8    Duurzaamheid
9    Extra inkomsten en arbeid
10    Slot

INHOUD:    
________________________________________

Inleiding

Kinderboerderij ’t Woelige Nest is al 36 jaar een ontmoetingsplaats voor jong en oud binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug.
Door de jaren heen heeft de boerderij steeds meer een maatschappelijk karakter gekregen en hebben we dankzij de toewijding van onze beheerders en vrijwilligers meer dieren dan ooit, prachtige buitenverblijven, een heerlijke speeltuin met steeds meer te doen voor onze jonge bezoekers en een activiteitenprogramma waar we trots op zijn.
Eind 2016 zijn we tot een mondeling akkoord gekomen met de gemeente over de verbouwing. De exacte details, de planning en de mogelijkheden die ontstaan nu het dan toch echt gaat gebeuren zullen we zo snel mogelijk met alle belanghebbenden delen.

________________________________________

1. Bestuur

In 2016 is het bestuur van de kinderboerderij uitgebreid naar 5 personen.
Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter    Mw Jannie Foekens
Secretaris    Mw Zwanita van Gent
Penningmeester    Dhr Wouter Jelier
Lid    Mw Wendy Straatman-Appel
Lid    Mw Sandra Tangelder

________________________________________

2. Personeel

Beheerder
Vanaf het najaar is onze beheerder Lottie Brosky 3 dagen per week gaan werken. Samyre Wieles, onze vaste vervangster, is nu voor 1 dag per week in loondienst gekomen bij de kinderboerderij.

Wij zijn erg blij met deze uitbreiding! Dat er nu 4 dagen per week een beheerder aanwezig is, heeft namelijk de volgende voordelen:
•    minder druk bij de vrijwilligers
•    we kunnen toewerken naar certificering als erkend leerbedrijf en samenwerkings-overeenkomsten afsluiten met opleidingsinstellingen in de agrarische sector.

Stages
In 2016 hebben we drie maatschappelijke stagiaires en 1 beroepsgerichte stagiaire begeleid. Verder zijn de eerste stappen gezet naar certificering als erkend leerbedrijf en structurele samenwerking met de groene kennisinstelling in Nederland Aeres. Zij bieden onderwijs, praktijkgericht onderzoek en commerciële kennisintensieve dienstverlening op alle niveau's van praktijkonderwijs tot HBO.

________________________________________

3. Vrijwilligers

Dankzij de betrokkenheid en niet-aflatende inspanningen van onze vrijwilligers kunnen we als kinderboerderij goed blijven draaien. Gelukkig kunnen we bouwen op een kleine groep vaste vrijwilligers, waarvan de meeste al jarenlang aan de kinderboerderij verbonden zijn.

Soms komt het voor dat bezoekers voor een gesloten hek staan of lang moeten wachten voordat ze geholpen worden in het winkeltje. Helaas heeft niet iedereen er evenveel begrip voor dat wij afhankelijk zijn van vrijwilligers. Opmerkingen als "Jullie zijn altijd gesloten" bereiken ons af en toe. En ja, ook wij hebben de wens om vaker open te zijn en meer mensen een leuk kinderfeestje te bieden. Dit kan alleen maar als we genoeg vrijwilligers hebben.

Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Voor het verzorgen en voeren van de dieren, voor het openstellen van de kinderboerderij of voor het begeleiden van kinderfeestjes of activiteiten. Vrijwilligerswerk is een leuke en dankbare tijdbesteding voor wie graag onder de mensen - en dieren! - is. En al vanaf enkele uren per maand prima te combineren met gezin, werk, studie, sport en hobby.

VOG
In 2016 hebben al onze bestuursleden en vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aangevraagd en gekregen.

________________________________________

4. Samenwerking

BSO Wijs!
De samenwerking met de BSO verloopt naar tevredenheid van beide partijen. De BSO heeft zelfs in de tweede helft van 2016 het aantal uren dat zij op de kinderboerderij is wat uitgebreid.

Kinderopvang De Vuurvogel
Kinderopvang De Vuurvogel huurt ons houten chalet. 2016 was hun eerste volledig jaar op de kinderboerderij. Voor hen een fijne opvangplek, voor ons een structurele bron van inkomsten waar we erg blij mee zijn.

Philadelphia
Iedere vrijdag werkt Daniel bij ons via Stichting Philadelphia. Vanaf het voorjaar komt hij de hele dag, in de winter komt hij een halve dag.

________________________________________

5. Donateurs

Onze donateurs worden met regelmaat op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden indien mogelijk drie keer per jaar geschreven en verzonden.

________________________________________

6. Dierenbestand

Varkens
Met varken Qwast gaat het goed dit jaar. Hij wordt door de dierenarts tweemaal per jaar ingeënt tegen vlekziekte.

Pluimvee
We hebben vier Brahma-kuikens aangeschaft.
Weinig last van bloedluizen dit jaar.
Vanaf eind 2016 was er een ophokplicht voor het pluimvee in verband met vogelgriep. We hebben met allerlei hekken toch wat ruimte proberen te creëren voor de kippen en kalkoenen.

Ezels
1 januari is ezel Tommie overleden. Hij lag dood in zijn stal.
Twee weken later hebben we een nieuwe ezel aangeschaft, de 6-jarige merrie Dora.
De hoefsmid komt iedere 10 weken de hoeven van de ezels bekappen.
De ezels hadden wat huidproblemen, ze moesten gewassen worden.
Bas is naar de Universiteitskliniek in Utrecht geweest. Al zijn tanden zijn getrokken, zijn wortels waren ontstoken. Hij is vier dagen opgenomen geweest.

Geiten
Er zijn in 2016 4 lammetjes geboren: drie geitjes en één bokje. Een dwerggeit en de nubische geit zijn bevallen.
De geiten zijn allemaal ingeënt tegen Q-koorts en worden ontwormd.
Eén dwerggeit hebben we moeten inslapen. Ze bleek een gescheurde buikwand te hebben.
De lammetjes zijn onthoornd.

Schapen
Een schaap heeft gelammerd. Ze heeft één ooitje gekregen.

Konijnen en cavia’s
Er is een mannetjeskonijn over het hek gegooid die bij de vrouwtjes terecht is gekomen. Één konijntje is bevallen van zes kleintjes. Vijf hebben een nieuw huis gevonden.
We hebben vier jonge cavia’s aangeschaft, die schurft bleken te hebben. Na drie weken in quarantaine en diverse wasbeurten konden ze in de groep en bij de bezoekers.

Volière
Geen nestjes in de volière dit jaar. We hebben genoeg vogeltjes erin zitten.
Er zitten diamantduifjes, zebravinken, parkieten en kwartels in de volière. Wel hebben we twee Japanse rijstvogels gekregen.

Keurmerken
Ook in 2016 zijn we in het bezit van het keurmerk Zoönosen. Tevens zijn onze dieren Zwoegervrij, CL vrij en CAE vrij. Ook zijn de dieren getest op Paratbc.

 

________________________________________

7. Bestuurszaken

Algemeen
2016 was weer een mooi jaar voor de kinderboerderij. Meer bezoekers, meer vaste gasten. Belangrijke stappen in de richting van het keurmerk. En - last but not least - groen licht voor onze verbouwplannen!

Verbouwplannen
Terugkerend onderwerp op de bestuursagenda was ook in 2016 de verbouwing. We hebben diverse financiële scenario's doorgerekend en besproken met de gemeente.
Na de laatste vragen te hebben beantwoord en de laatste bezwaren te hebben weggenomen, zijn we eind 2016 tot een mondeling akkoord gekomen met de gemeente over de verbouwing.

Na jarenlang te hebben gestreden voor een toekomstbestendige kinderboerderij, staan nu alle lichten op groen en gaan we in 2017 dan eindelijk verbouwen! Wij zijn blij en dankbaar dat we deze o zo belangrijke stap nu eindelijk kunnen gaan nemen!

Professionalisering
Naast alle keurmerken – zoals zoönosevrij, zwoegervrij en het keurmerk Kinderboerderijen – willen we verder met de administratie van VOG (verklaring omtrent gedrag) en het behalen en bijhouden van BHV (bedrijfshulpverlening).

Zoals eerder vermeld willen we daarnaast het certificaat Erkend Leerbedrijf behalen en structurele samenwerkingsovereenkomsten met agrarische opleidingsinstellingen afsluiten voor het verlenen en begeleiden van stages.

________________________________________

8. Duurzaamheid

Wecycle / Vet recycle het
Mensen weten ons goed te vinden om kleine elektrische apparaten en olie/vet bij ons in te leveren. Regelmatig kunnen de bakken worden geleegd.

The Beebox
The Beebox profileert zich op ons terrein tijdens het jaarlijkse schaapscheerdersfeest en krijgt daardoor steeds meer bekendheid. Het is een mooie manier om met gezonde producten uit de omgeving te koken. Veel aanmeldingen zijn er overigens niet via de kinderboerderij.

 

________________________________________

9. Extra inkomsten en arbeid

Educatie en inloopactiviteiten
Diverse schoolklassen uit Driebergen en omgeving bezochten onze kinderboerderij in 2016 weer voor educatieve activiteiten en lessen.
Verder bieden wij onze bezoekers leuke inloopactiviteiten aan. Deze worden vaak goed bezocht, soms iets minder. Elke maand vindt een leuke activiteit plaats. Van voorlezen en pannenkoeken bakken tot het maken van seizoensgerelateerde knutsels (schaapjes, paasknutsel, groententaartje voor Dierendag, voerkettingen etc.).

Eigen acties
Vaste acties om de kas aan te vullen zijn:
-    verkoop rommelmarktspullen en pannenkoeken op de koningsmarkt
-    het jaarlijkse schaapscheerdersfeest
-    de levende kerststal (entree is vrij, maar er wordt vrijwillig gedoneerd).

Konijnen/caviahotel
Iedere vakantie bieden we opvang voor cavia’s en konijnen (en andere kleine huisdieren die in hokken kunnen verblijven). Dit is en blijft een erg welkome aanvulling in de financiën. In 2016 zat ons opvanghotel overvol. We hebben alle konijnenhokken die we in bezit hebben moeten gebruiken. We hebben tien rennetjes aangeschaft waardoor alle konijnen een uitloop hadden. In totaal hadden we 37 konijnen, 6 cavia’s en 5 kippen te gast in de zomeropvang.
Zoveel opvangdieren verzorgen is veel werk, maar gelukkig zijn er vrijwilligers die juist niet in de zomervakantie op pad gaan.

Kinderfeestjes
Deze vorm van inkomsten is al aan de orde geweest bij ‘vrijwilligers’. Maar dit is zéker een waardevol onderdeel van inkomsten voor de boerderij en hoort ook hier thuis.
Naast de (schappelijke) kosten die wij in rekening brengen, worden wij na zo’n feestje regelmatig verblijd met een ruimhartige gift.

Donateursbestand
Het aantal donateurs is stabiel. Een heel enkele keer zegt iemand op, bijvoorbeeld vanwege verhuizing. Daar tegenover staat dan vaak ook wel weer een nieuwe aanmelding. Ook dit jaar mochten wij gelukkig weer enkele nieuwe donateurs verwelkomen.

Sponsoren
Ook in 2016 was Albert Heijn bereid ons te sponsoren bij evenementen zoals het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest en de levende kerststal. Albert Heijn biedt ons dan de koffie/thee/ chocolademelk/koekjes e.d. Verder kunnen wij voor het Schaapscheerdersfeest elk jaar weer rekenen op vele ondernemers in Driebergen-Rijsenburg die kleine of grotere prijzen ter beschikking stellen voor de goedlopende loterij.

‘Het paard’
In de boerderij staat een metalen paard (soort grote spaarpot). Tevreden bezoekers kunnen hierin een extraatje kwijt die ze de kinderboerderij gunnen.

NLdoet
Op 11 maart 2016 zijn wij geholpen door enkele klussers om alle dierenverblijven weer goed in de verf te zetten. Van het Oranjefonds ontvingen wij hiervoor een vergoeding.

Diverse giften en acties van derden
Van Biljartvereniging De Krim mochten wij, zoals reeds vele jaren, begin 2016 de opbrengst van het jaarlijkse varkenstoernooi in ontvangst nemen.
De Vrienden van Beukestein sponsorde ons in 2016 ook weer.

Uit handen van het Heuvelrugfonds ontvingen wij een cheque van € 1.250,-; het mooie resultaat van de verkoop van Heuvelrugwijnen. Daarnaast werden wij door het Oranjefonds verblijd met een Buurtcadeau van wel € 3.000,-.
Ook mochten wij dit jaar weer diverse giften van particulieren in ontvangst nemen. Onder andere een anonieme gift van maar liefst € 2.500,-!

________________________________________

10. Tot slot

Het doet ons goed dat onze bezoekers tevreden zijn en de kinderboerderij regelmatig aandoen. We zijn uitgegroeid tot een constante factor in de buurt voor sociale contacten en plezier.
Net als voorgaande jaren zijn wij er ook in 2016 in geslaagd de middelen hiervoor bijeen te brengen. Maar naast de behoorlijk geslonken gemeentelijke subsidie moet hiervoor bijzonder hard gewerkt worden door de vrijwilligers om die geldelijke ruimte beschikbaar te houden.

Wij zijn alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere belanghebbenden dankbaar voor hun bijdrage, toewijding en betrokkenheid in 2016!

Driebergen-Rijsenburg, maart 2017

________________________________________

Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009