JAARVERSLAGEN

Hieronder kunt u direct het inhoudelijk jaarverslag 2017 lezen. Het financiële jaarverslag van 2017 en oudere jaarverslagen kunt u onderaan deze pagina downloaden als PDF-bestand.

Jaarverslag 2017

Inhoudsopgave

1     Bestuur
2     Personeel
3     Vrijwilligers
4     Samenwerking
5     Dierenbestand
6     Donateurs
7     Bestuurszaken
8     Duurzaamheid
9     Verbouwing
10    Exploitatie
11    Extra inkomsten en arbeid
12    Slot

INHOUD:

________________________________________

Inleiding

Sinds de feestelijke opening op 3 mei 1980 biedt de kinderboerderij al een gezellige ontmoetingsplaats voor bezoekers in alle leeftijden, met alle diversiteit. Door de jaren heen is er veel veranderd, maar niet eerder heeft de kinderboerderij zo’n grote metamorfose ondergaan als in 2017.

De boerderij heeft een prachtig fris uiterlijk gekregen en is door isolatie en verwarming nu het hele jaar door comfortabel te bezoeken. Meer hierover verder in dit verslag.

________________________________________

Bestuur

In 2017 bestond het bestuur uit de volgende 5 personen:

Voorzitter           Mw Jannie Foekens
Secretaris          Mw Zwanita van Gent
Penningmeester     Dhr Wouter Jelier
Communicatie/PR   Mw Wendy Straatman-Appel
Lid                 Mw Sandra Tangelder

_______________________________________

Personeel

Beheerder

Twee beheerders voeren ieder in deeltijd de voorkomende taken uit met betrekking tot het reilen en zeilen van de organisatie, verdeeld over 4 dagen per week.

Deze taken zijn zeer divers; van het logistiek regelen van aanvoer diervoer en stalbedekking en afvoer van mest, het coördineren van de werkzaamheden door vrijwilligers… tot de naleving van de strikte regelgeving die door de overheid op agrarische bedrijven wordt gelegd en de regelgeving die door de overheid en instanties op de kinderopvang wordt gelegd. Daarnaast voeren zij alle voorkomende werkzaamheden tussendoor uit – waaronder bijvoorbeeld verkoop van consumptiewaar en inzameling van producten die de duurzaamheid bevorderen. Hiermee zijn zeker niet alle werkzaamheden vermeld, slechts enkele voorbeelden om de diversiteit aan te geven.

Beheerder Mw. Lottie Brosky heeft een dienstverband voor 3 dagen per week.

Beheerder Mw. Samyre Wieles heeft een dienstverband voor 1 dag per week.

Tot ieders spijt heeft beheerder Mw. Brosky in de loop van 2017 te kampen gekregen met gezondheidsproblemen, waarbij de prognoses tot het volledig kunnen hervatten van de werkzaamheden niet gunstig zijn. Mw. Brosky kan met name het administratieve deel van de werkzaamheden nog voortzetten. Voor dat deel van de werkzaamheden dat niet meer kan worden uitgevoerd wordt een ziekengelduitkering ontvangen. Voor dit deel van de werkzaamheden is vervanging voor mw. Brosky gevonden in de persoon Mw. Bianka van Beek door wie de werkzaamheden en de samenwerking naar ieders volle tevredenheid worden opgepakt.

Na de verbouwing hebben we een vaste schoonmaakhulp; deze hulp wordt betaald op basis van de ‘vrijwilligersvergoeding’.

________________________________________

Vrijwilligers

Zonder het enthousiaste vrijwilligersteam zou de kinderboerderij niet kunnen bestaan.

Er zijn onmisbare vrijwilligers die zich af en toe inzetten voor de boerderij. Ook zijn er vrijwilligers die zich met een vaste regelmaat inzetten en zelfs bijna dagelijks aanwezig zijn op de boerderij. Ondanks het toch al mooie aantal vrijwilligers, blijft er vraag naar meer aanmeldingen.

Openstelling

De kinderboerderij heeft de wens vaker en langer open te kunnen zijn voor het publiek. Met het huidige aantal vrijwilligers is dit nog niet haalbaar.

Begeleiding feestjes/bijeenkomsten

Nu de boerderij is verbouwd, is deze meer dan ooit geschikt voor feestjes en andere bijeenkomsten. Ook hiervoor moeten vrijwilligers ingezet worden om dit te begeleiden. Omdat de vraag naar feestjes sinds de verbouwing enorm toeneemt, feestjes nu het hele jaar kunnen plaatsvinden én bovendien de tijden voor de feestjes zijn verruimd, is versterking bij de vrijwilligers voor de feestjes hard nodig.

Dierverzorging

Naast vrijwilligers voor de genoemde taken blijft er ook vraag naar vrijwilligers die de zorgtaken voor de dieren op zich willen nemen. Dieren voeren, de hokken en stallen schoonmaken, de uitwerpselen in de weiden aanharken, afgevallen blad en takken verwijderen, etc.

Onderhoud

Er is een vast team van twee gepensioneerde uiterst kundige vrijwilligers dat het bouwkundig onderhoud uitvoert. Beide heren zijn helaas genoodzaakt af en toe – soms ook voor langere tijd – ‘het bijltje er bij neer te leggen’ vanwege gezondheidsomstandigheden. Ook hier blijven aanmeldingen dus welkom.

Evenementen

Een deel van ons inkomen wordt verkregen met opbrengsten van evenementen. Twee – jaarlijks terugkerende – grote evenementen zijn in mei/juni het schaapscheerders-feest en op kerstavond de levende kerststal. Naast deze feesten worden ook andere evenementen, workshops en cursussen georganiseerd, waar creatieve vrijwilligers voor nodig zijn. Ook voor deze werkzaamheden zijn nieuwe aanmeldingen zeer welkom.

_______________________________________

Samenwerking

BSO Wijs!

De samenwerking met de BSO verloopt naar tevredenheid van beide partijen. De BSO heeft tijdens de verbouwing een ander onderkomen moeten zoeken en heeft deze gevonden. Tijdens die periode is de huur opgeschort.

Kinderopvang De Vuurvogel

Kinderopvang De Vuurvogel kon tijdens de verbouwing in het houten chalet blijven. Via een veilige omleidingsroute door de schapenwei kon de kinderopvang tijdens de verbouwing toch gewoon gebruikmaken van de speelfaciliteiten. Hierbij hebben zich geen calamiteiten voorgedaan.

Philadelphia

Iedere vrijdag werkt Daniel bij ons via Stichting Philadelphia. Vanaf het voorjaar komt hij de hele dag, in de winter komt hij een halve dag.

________________________________________

Dierenbestand

Varkens

Met varken Qwast gaat het goed dit jaar. Hij wordt door de dierenarts tweemaal per jaar ingeënt tegen vlekziekte.

Pluimvee

De kippen mochten eind april weer naar buiten na bijna 5 maanden opgehokt te hebben gezeten. In december moesten ze opnieuw opgehokt worden door de komst van vogelgriep. We hebben daarom bouwhekken aangeschaft om volwaardige volières op te zetten.

Ezels

Dit jaar heeft ezel Bas een paar gebitsbehandelingen ondergaan. Ook Dora’s gebit is nagekeken. Verder hebben ze hun jaarlijkse inentingen gekregen. Er komt iedere 10 weken een hoefsmid om de hoeven te bekappen.

Geiten

Er zijn 3 lammetjes geboren van de dwerggeit; twee bokjes en een geitje. Helaas viel deze ‘kraamtijd’ in de periode dat bezoekers de weiden gesloten moesten blijven voor bezoek vanwege de Vogelgriep. Bezoekers hebben hierdoor alleen op afstand van de lammetjes kunnen genieten.

Er is bloed getapt bij de geiten om ze te controleren op de ziektes CAE en CL. Ze blijken zonder ziektes. Eén geit is door een andere oorzaak ziek geweest waar de dierenarts een paar keer voor is geweest. Uiteindelijk is ze opgeknapt. De geiten zijn allemaal ingeënt tegen Q-koorts, blauwtong en zijn ontwormd.

Schapen

We hebben een ram aangeschaft die onze twee schapen heeft gedekt.

Er is bloed afgenomen bij de schapen om ze te controleren op de ziekte Zwoeger. Ze zijn zwoegervrij gebleken. Ook zijn ze ingeënt tegen Q-koorts en blauwtong.

Konijnen en cavia’s

Ook dit jaar is besloten geen jongen geboren te laten worden bij de konijnen en cavia’s. Hier is voor gekozen, omdat we altijd veel dieren aangeboden krijgen.

Vogels

Er zijn geen nestjes in de volière geweest in 2017. Het aantal vogels dat we nu hebben is voldoende. Er zijn diamantduifjes, zebravinken, parkieten en kwartels in de volière.

________________________________________

Donateurs

Onze donateurs worden met regelmaat op de hoogte gehouden door middel van nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven worden indien mogelijk drie keer per jaar geschreven en verzonden.

________________________________________

Bestuurszaken

Algemeen

2017 was het jaar dat in het teken stond van de ‘grote verbouwing’. Over de verbouwing zelf meer onder nummer 10. De verbouwing kon worden gerealiseerd met een lening van Gemeente Utrechtse Heuvelrug van € 100.000,-. Deze lening zal worden afgelost met € 4.000,- per jaar.

Opening verbouwde boerderij

Door de verbouwing heeft het Schaapscheerdersfeest niet kunnen plaatsvinden. Een te groot deel van het perceel zou daarvoor moeten worden afgezet om de veiligheid te kunnen waarborgen. In plaats van het Schaapscheerdersfeest is ervoor gekozen op 3 september een Zomerfeest te organiseren met activiteiten voor jong en oud. Bij aanvang van dit feest heeft burgemeester Frits Naafs de verbouwde boerderij officieel geopend.

Professionalisering

De boerderij voldoet na de verbouwing – en na alle eerder genomen maatregelen – volledig aan alle hygiëne-eisen.

De VOG-verklaringen (verklaring omtrent gedrag) van de betaalde krachten, het bestuur en de vrijwilligers zijn ontvangen en staan geregistreerd.

De beheerders en de vrijwilliger die zeer frequent op de boerderij werkzaam is hebben het BHV-certificaat behaald en houden deze up-to-date.

Door de brandweer is de brandveiligheid van het gebouw gecontroleerd; het gebouw is volledig goedgekeurd.

Ook in 2017 zijn we in het bezit van het keurmerk Zoönosen. Tevens zijn onze dieren Zwoegervrij, CL-vrij en CAE-vrij verklaard.

Met al deze aanpassingen, verklaringen, certificaten, keurmerken en goedkeuring biedt de kinderboerderij een zo veilig mogelijke omgeving voor alle bezoekers.

________________________________________

Duurzaamheid

Wecycle en Vet recycle het

Mensen weten ons goed te vinden om kleine elektrische apparaten in te leveren. Ook de olie en het vet dat wordt ingezameld wordt steeds meer. Wanneer de bakken vol zijn dan worden deze bij ons opgehaald. De kinderboerderij ontvangt voor de volle bakken een vergoeding.

________________________________________

Verbouwing

Van 24 april tot begin juli 2017 werd het toegangshek gesloten voor bezoekers vanwege de verbouwing. BSO Wijs! heeft tijdelijk vervangende huisvesting kunnen vinden; KDV De Vuurvogel kon met een paar veiligheidsmaatregelen toch gebruik blijven maken van het houten chalet en de speeltuin.

Een spannende tijd, want gedurende de verbouwing hebben we geen inkomsten kunnen halen uit feestjes, workshops en evenementen. Zelfs het alom bekende schaapscheerdersfeest, waar altijd een mooie opbrengst uit volgt, kon niet doorgaan in mei of juni.

Tussen ‘buurman’ Champ Aubert en de Kinderboerderij bestaat een omschreven recht van overpad. Tijdens de verbouwing moest er noodzakelijkerwijs veel gebruik worden gemaakt van dit recht. Helaas zijn er rond dit recht enkele conflicten ontstaan, die zowel voor de aannemer als de veiligheid op de boerderij voor flinke problemen hebben gezorgd. Eind 2017 waren deze problemen nog niet volledig opgelost, wij gaan er vanuit dat dit in 2018 wel zal gebeuren.

Wat is er precies verbouwd?De buitenkant van de boerderij is in de oorspronkelijke staat gelaten. Een uitzondering daarop is het vervangen van de deur en (dak)ramen. De grote houten staldeuren kunnen dicht als voorheen, maar aan de binnenkant van de staldeuren is een glazen pui met een eveneens glazen deur gemaakt. Bij het openen van houten staldeuren blijft er een gesloten ruimte om de warmte binnen te houden terwijl men wel volledig zicht heeft op de kinderspeelplaats. De binnenzijde van de boerderij is volledig geïsoleerd en voorzien van vloerverwarming. Er is een geheel nieuwe indeling ontstaan, waarbij het voorste deel (Boterbloemkant) is afgescheiden door een glazen tussenwand met glazen deur. In dit voorste deel bevinden zich nu twee toiletten, een hygiënische handenwasruimte, de opgang naar de zolder en de keuken/opslagruimte voor de BSO. Aan de andere kant van de glazen tussenwand is een grote overzichtelijke, multifunctionele en lichte ruimte ontstaan. Tegen de toiletruimte is in deze grote ruimte een nieuwe open keuken geplaatst met volledig zicht over de ruimte en waarin ook het kantoorgedeelte is gecreëerd. Verder werd de stroomvoorziening gemoderniseerd.

Door een timmerman werden langs de 2 lange zijmuren doorlopende vaste banken getimmerd met opslagruimte over de volle lengte onder de zitting. 8 verplaatsbare stevige tafels zijn getimmerd; hierbij zijn losse stapelbare stoelen in diverse vrolijke kleuren aangeschaft. Tegen de zijmuur tegenover de keuken is een kast getimmerd voor het opbergen van documenten en uitstalling van leesboekjes en speelgoed. Ook is er een vast plateau in gemaakt voor een babyverschoonmogelijkheid.

Het verbouwproces is geheel volgens planning verlopen. Met Architectenbureau WiM (de architect), H&B Bouw (de aannemer) en de onderaannemers is prettig en constructief samengewerkt.

______________________________

Exploitatie

Studenten van de Aeres Hogeschool hebben – met het oog op de verbouwing – onderzoek gedaan naar mogelijkheden om onze financiële positie te verbeteren. Onder donateurs, buurtbewoners en facebookvolgers is een enquête gehouden en de studenten hebben gesprekken gevoerd met andere kinderboerderijen in de regio. Met als resultaat een groot aantal interessante en haalbare suggesties en ideeën waar we inmiddels volop mee bezig zijn.

Nu de stal het gehele jaar door verhuurd kan worden voor feestjes, workshops, lezingen, repetitiebijeenkomsten, en dergelijke is besloten deze mogelijkheid ook na de reguliere sluitingstijd (tussen 17:00 en 22:00 uur) aan te bieden. Tijd dus voor een volgende uitdaging: voldoende vrijwilligers vinden om al deze aanvragen positief te kunnen beantwoorden.

________________________________________

Extra inkomsten en arbeid

Konijnenhotel

Ook dit jaar hebben we weer veel dieren te gast gehad in het ‘Konijnenhotel’. In de zomervakantie is het aantal logées het grootst. Maar ook in andere schoolvakanties wordt opvang geboden en mogen er logées begroet worden. Om een beeld te geven: het aantal logées in de zomervakantie bestond uit: 39 konijnen, 9 cavia’s, 2 ratjes en 1 kip.

We hebben alle logeerkonijnen in comfortabele hoge buitenhokken geplaatst met een ren eronder/ervoor en een parasol erboven.

Educatie en inloopactiviteiten

De scholen krijgen helaas wat minder te besteden, waardoor het aantal scholen dat zich opgeeft voor educatie op de kinderboerderij daalt. Er zijn 2 scholen geweest voor een les, wellicht mede door de verbouwing.

Er zijn 2 workshops wol vilten gegeven; ieder met een leuke opkomst.

Bezoekjes met een aantal dieren aan het buurthuis en verzorgingshuizen hebben 6 keer plaatsgevonden; hiervoor krijgen wij een kleine vergoeding.

Met dierendag zijn er groententaartjes gemaakt voor de dieren en is er een dierenquiz gehouden; deze activiteit is gratis.

Eigen acties

Vaste acties om de kas aan te vullen zijn:

-    verkoop rommelmarktspullen en pannenkoeken op de koningsmarkt
-    het jaarlijkse schaapscheerdersfeest (in 2017 als alternatief het Zomerfeest)
-    de levende kerststal
-    verkoop koffie/thee/frisdrank/ijs/koek/chips tijdens openingstijden.

(Kinder)feestjes

Het aantal (kinder)feestjes is in het voorjaar en de zomer minder geweest in verband met de sluiting tijdens de verbouwing. Na de verbouwing namen de kinderfeestjes een enorme vlucht nu de stal het hele jaar door geschikt is geworden voor feestjes. Besloten is om het tarief voor de feestjes licht te verhogen. Naast de kosten die wij in rekening brengen, worden wij na zo’n feestje regelmatig verblijd met een ruimhartige gift.

Donateursbestand

Het aantal donateurs blijft stabiel. De donateurs worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de kinderboerderij door het uitbrengen van een nieuwsbrief die een aantal keer per jaar wordt opgesteld.

Sponsoren

Ook in 2017 was Albert Heijn bereid ons te sponsoren bij evenementen zoals het jaarlijkse Schaapscheerdersfeest en de levende kerststal. Albert Heijn biedt ons dan de koffie/thee/chocolademelk/koekjes e.d.

Verder kunnen wij voor het Schaapscheerdersfeest elk jaar weer rekenen op vele ondernemers in Driebergen-Rijsenburg die kleine of grotere prijzen ter beschikking stellen voor de goedlopende loterij. Nu het schaapscheerdersfeest dit jaar niet heeft plaatsgevonden, heeft ook de loterij niet plaatsgevonden.

'Het paard'

Op de boerderij staat een metalen paard (soort grote spaarpot). Tevreden bezoekers die de kinderboerderij een extraatje gunnen, kunnen dat hierin kwijt.

NLdoet

Ook dit jaar is de vergoeding van NLdoet ontvangen voor materialen om – samen met ‘doeners’ die zich hebben aangemeld – onderhoud aan de stallen uit te voeren.

Diverse giften en acties van derden

Van zowel AH Hoofdstraat als AH Binnenhof hebben wij de periodeopbrengst van de statiegeldbus mogen ontvangen. Van een anonieme donateur ontvingen wij spontaan maar liefst een bedrag van € 2.000,-. Dit bedrag zal worden gebruikt voor broodno-dige vervanging van enkele staldaken. Door Elproma Vending is ons een prachtige nieuwe koffieautomaat geschonken.

______________________________________

Tot slot

Het was een spannend jaar.

De inkomsten tijdens de verbouwing te moeten missen van feestjes, het schaap-scheerdersfeest, etc., in de wetenschap dat de lasten hoger gaan worden na de verbouwing.

Maar wat hebben we een warme en enthousiaste reacties mogen ontvangen op het resultaat van de verbouwing! En wat genieten wij er zelf van!

Wij zijn alle vrijwilligers, donateurs, sponsoren en andere belanghebbenden dankbaar voor hun bijdrage, toewijding en betrokkenheid in 2017!

Driebergen-Rijsenburg, juni 2018

________________________________________

Financieel Jaarverslag 2018
Financieel Jaarverslag 2017
Financieel Jaarverslag 2016
Financieel Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Financieel Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Financieel Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Financieel Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010
Financieel Jaarverslag 2010
Jaarverslag 2009