GESCHIEDENIS

De geschiedenis van de kinderboerderij

Op 3 mei 1980 werd Kinderboerderij ’t Woelige Nest officieel en feestelijk geopend. Er was een optocht met de bereden politie voorop, een boerenkapel, een volksdansgroep, pony’s van de ponyclub en veel kleine boertjes en boerinnetjes.

Hoe het begon
Maar er ging aan deze opening ging een jarenlange voorbereiding vooraf. Al in 1975 werden de eerste stappen gezet tot het oprichten van de kinderboerderij.
Het bestuur van de plaatselijke Rotary nam het initiatief, in samenwerking met het gemeentebestuur en enkele burgers. Na een aanloopperiode zijn vanaf 1978 veel activiteiten in gang gezet, o.a. een kleurplatenactie op kleuter- en basisscholen; een financiële actie om donateurs te werven onder de bevolking van Driebergen, het werven van vrijwilligers, steun vragen bij het bedrijfsleven en subsidies aanvragen bij onder meer Jantje Beton en Nut van ’t Algemeen.

Na de opening begon het echte werk: de verzorging van de dieren en het ontvangen van het publiek en de scholen. Het natuur-educatieve element was vanaf de start een belangrijk item.
Voor de Driebergse schoolkinderen werd een naamwedstrijd georganiseerd. De naam ‘t Woelige Nest’ werd bedacht door Remco Melissant.

Activiteiten voor jong en oud
De agenda van de kinderboerderij kende een aantal jaarlijks terugkerende hoogtepunten. Ieder jaar werd een groots Schaapscheerderfeest georganiseerd. Tijdens de Werelddierendag op 4 oktober konden kinderen hun kleine huisdieren (konijntjes, cavia’s e.d.) laten keuren. En natuurlijk bracht Sint Nicolaas jaarlijks een bezoek en werd er meegedaan met de Carnavalsoptocht. Een aantal van deze activiteiten maken ook nu nog altijd deel uit van het vaste programma op de kinderboerderij.

Renovatie van de stal
Er volgden een aantal goede jaren waarin de kinderboerderij veel belangstelling en naamsbekendheid kreeg in de regio. In 1985 werd het 5-jarig bestaan van de kinderboerderij gevierd met een ballonnenwedstrijd tijdens het Schaapscheerdersfeest.
In 1986, werd tegelijk met de realisatie van Champ' Aubert, de oude stal van de kinderboerderij gerenoveerd met financiële steun van de gemeente. De vrijwilligers en leden van de Rotary hebben veel werk verzet om dit mogelijk te maken. Op Werelddierendag 1986 werd het nieuwe onderkomen van de dieren in gebruik genomen.

De noodklok
In de jaren daarna moest het bestuur de noodklok luiden, omdat de financiële bijdrage van de gemeente werd afgebouwd. De dreiging van een sluiting kwam steeds dichterbij. Het toenmalige bestuur is toen met een wagen vol dieren en veel belangstellenden naar Sparrendaal gegaan om bij de gemeenteraad te demonstreren en aandacht te vragen voor de grote behoefte aan het voortbestaan van de kinderboerderij. De Raad was destijds gevoelig voor de argumenten en het tij kon worden gekeerd.

Aanloop naar het keurmerk: dierenverblijven naar buiten
Als kinderboerderij willen wij graag het Keurmerk Kinderboerderijen behalen. Daar zijn wij al sinds 2012 mee bezig. Eén van de eerste stappen was het naar buiten verplaatsen van onze dieren. Zij hadden tot dan toe hun onderkomen in de grote stal. Wat overbleef was een uitgewoonde ruimte zonder isolatie en verwarming. Hierop liet het bestuur tekeningen maken voor verbouwing van de stal tot een mooie multifunctionele ruimte, met behoud van alle kenmerkende details.

2012-2017 Onderhandelen met de gemeente en uiteindelijk toch verbouwen
De tekeningen gereed, het bouwplan goedgekeurd en de vergunningen verleend; niets stond de verbouwing van de stal nog in de weg. Alleen... waar moest het geld vandaan komen? Na lang puzzelen en onderhandelen met de gemeente, lukte het eind 2016 dan toch om een voor alle partijen bevredigende oplossing te vinden. En in 2017 was het zover: de grote stal werd verbouwd. Met de aanleg van onder meer vloerverwarming en isolatie, een keukenblok voorzien van diverse gemakken en mooi getimmerde banken en tafels werd de grote stal een aangename verblijfplaats, het hele jaar rond. Voor de vaste huurders, waaronder de bso, maar zeker ook voor de mensen die hun feestjes komen vieren.

Na al die jaren

Het doorzettingsvermogen van de pioniers uit de begintijd van de kinderboerderij is beloond. Ondanks soms turbulente tijden, waarin het met recht een 'woelig nest' is, is de kinderboerderij anno nu nog steeds een mooi, veelbezocht plekje in ons dorp. Bovendien de enige echte kinderboerderij in de fusiegemeente Utrechtse Heuvelrug.
Veel dank gaat uit naar alle vrijwilligers uit verleden en heden, adviseurs, dierenartsen, middenstand, scholen, de gemeente en vele anderen, in niet te tellen aantallen. Dankzij de inzet van velen kunnen we na al die jaren nog steeds genieten van alle dieren en activiteiten op de kinderboerderij.
Een plek waar velen van ons groot werden en nu onze eigen kinderen met plezier de dieren zien aaien.

Onze ambities voor de komende tijd
De kinderboerderij wil een voorbeeld zijn op het gebied van duurzaamheid. Daarom werken we samen met diverse partijen, zoals WeCycle en Duurzame-kerstbomen.nl. Bovendien hebben we onze zinnen gezet op het plaatsen van zonnepanelen. Daarover zijn we op dit moment aan het onderhandelen met diverse partijen.