WECYCLE / VET RECYCLE HET

Kinderboerderij 't Woelige Nest is een inzamelpunt voor kleine elektrische apparaten voor Wecycle én voor frituurvet voor Vet, recycle het!

Alle bezoekers kunnen kleine elektrische apparaten en frituurvet inleveren.

Hiermee steunt u de kinderboerderij én de producten worden optimaal gerecycled, zodat grondstoffen behouden blijven en schadelijke stoffen niet in het milieu terechtkomen.

Vet recycle het logo Wecycle logo