EDUCATIE

Kijk, voel, ruik!

Doelgroep: Groepen 1 & 2

Leverancier: Kinderboerderij 't Woelige Nest

Omschrijving: De les op kinderboerderij bestaat uit een inleiding, in herinnering roepen van de voorbereidende les, doekaarten waarmee de kinderen in groepen onder begeleiding de dieren beter leren kennen. Daarna spelen in speeltuin. De kinderen mogen zelf eten en drinken meenemen.

Niveau: Onderbouw.

Uitvoering door: Leerkracht en begeleiders. 1 begeleider per groepje van max 6 kinderen.

Tijdsinvestering: Voorbereidende les 25 minuten. Bezoek aan de kinderboerderij 1,5 uur (10.00 tot 11.30 uur). Dag wordt in overleg met de school vastgesteld.

Plaats: School en kinderboerderij.

Kosten: € 1,40 per leerling.

________________________________________

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor educatieve lessen? Neem dan contact op met ons via info@kinderboerderij-driebergen.nl.