EDUCATIE

Dierenplezier
Doelgroep:  groepen 3/4
Leverancier:  Kinderboerderij 't Woelige Nest
Omschrijving:  les op kinderboerderij met aandacht voor dierenverzorging, uiterlijk dieren, voer, uitwerpselen, vacht, waarbij de kinderen alle zintuigen moeten gebruiken.
Uitvoering door:  leerkracht en begeleiders
Plaats:  kinderboerderij
Kosten:  € 1,40 per leerling
________________________________________
Lente, jonkies!
Doelgroep: groepen 1/2
Leverancier: Kinderboerderij 't Woelige Nest
Omschrijving: De les op kinderboerderij bestaat uit een inleiding, in herinnering roepen van de voorbereidende les, doekaarten waarmee de kinderen in groepen onder begeleiding de dieren beter leren kennen. Daarna spelen in speeltuin. De kinderen mogen zelf eten en drinken meenemen.
Niveau:  onderbouw
Uitvoering door: Leerkracht en begeleiders
Tijdsinvestering: voorbereidende les 25 minuten. Bezoek aan de kinderboerderij 1,5 uur (10.00 tot 11.30 uur). Dag wordt in overleg met de school vastgesteld.
Plaats: school en kinderboerderij
Kosten: € 1,40 per leerling
________________________________________

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor educatieve lessen? Neem dan contact op met ons via info@kinderboerderij-driebergen.nl.